– Kommunesektoren har veldig høy gjeld. Renteøkningene har gjort at kommunene bruker en mye større andel av inntektene til å dekke rentekostnadene, sier kommuneøkonom Rune Bye i KS til NRK.

Det er en av de medvirkende årsakene til at flere norske kommuner måtte bruke penger fra sine disposisjonsfond, som er en bufferkonto som brukes til uforutsette utgifter, i fjor.

En av de 208 kommunene er Fredrikstad, som brukte 80 millioner av fondet sitt i 2023, melder kanalen. Tallene er hentet fra den foreløpige kommunerapporteringen fra SSB , som også viser at driftsresultatet i kommunene stupte.

Netto driftsresultat gikk fra i overkant av 17 milliarder kroner i 2022 til 4,5 milliarder i 2023.

Ifølge kommuneøkonomen var det ventet av resultatet skulle bli redusert, både fordi kommunene hadde høyere skatteinntekter i 2022 enn det var budsjettert med, fordi utgiftsveksten var sterkere enn inntektsveksten, og på grunn av høyere renter.