Av disse svarte 64 prosent at de mener oppdrettslaks er skadelig for miljøet, viser undersøkelsen gjort av Norstat for NRK.

I tillegg svarte 61 prosent at de mente oppdrettslaks er uetisk, 47 prosent var usikre på hvor sunt det er og 27 prosent mener det er feil å gi penger til oppdrettsselskapene.

Halvparten av de som deltok i undersøkelsen, 51 prosent, svarer at de ikke har endret synet sitt på fisken.

Undersøkelsen ble gjennomført i slutten av februar i år. De fleste som er blitt mer negative til oppdrettsfisken, er i aldersgruppen 60 til 79 år. De yngre har blitt mer kritiske, ifølge kanalen.

Den siste tiden har det vært kritisk søkelys på norsk oppdrettslaks, blant annet fordi tusenvis av kilo med laks har blitt ødelagt av for dårlig kvalitet, og fordi Mattilsynet har avdekket sykdommer på fisken.