Underskudd for Avinor i første kvartal – peker på optimisme fremover

foto