Her er et av stedene der det syder og koker mest langs kysten

foto