Mette fra Snåsa er dronepilot. Nå skal hun passe på strømnettet i Trøndelag

foto