Søndagens snittpris per kWh er 20,3 øre høyere enn lørdag og 4,8 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen søndag på 89,7 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 19 og 20. Den er 30,6 øre høyere enn lørdag og 29,8 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,33 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 89,7 øre, dekkes 15,1 øre.

Minsteprisen blir på 54,1 øre per kWh mellom klokken 15 og 16.