Hent med nytt gigantoppdrag: - Dette blir et signalbygg på vei inn til Trondheim

Entras nye bygg i Holtermanns veg 1, Trondheim, får et areal på 23 000 kvadratmeter. Foto Pir II Arkitekter