Reiselivsdirektøren: - Situasjonen er kritisk

foto