40 millioner til opplæring av norske sesongarbeidere

foto