Nøyaktig hvor mange bærearmer på Tesla-modeller som har knekt, er ikke kjent, men Statens vegvesen og Naf har fulgt med på bærearm-problemene over lang tid, skriver VG.

Allerede i november 2022 sendte Vegvesenet et brev til Tesla om saken. Det siste møtet mellom produsenten og Vegvesenet fant sted i desember. Nå nærmer det seg en beslutning. Overingeniør Tor Ove Sætren opplyste da til Motor , som først skrev om saken, at avgjørelsen antakelig faller tidlig på nyåret.

Det er registrert totalt 21.500 Model S og 14.300 Model X i Norge.

I et svar fra Tesla til Vegvesenet, som VG har sett, opplyser elbilprodusenten at denne typen feil oppstår svært sjelden.

«Tesla mener det ikke foreligger noen sikkerhetsrisiko i sammenheng med knekt eller svekket bakre nedre kontrollarm (bærearm)» heter det i svaret.

Ifølge Naf er feilen mest vanlig på Model S produsert i 2018 og tidligere, men den kan også forekomme på tidlige årganger av Model X.