– Norge leder an i Europa på elbil, og byene går foran, sier Ingunn Handagard, pressesjef i bilbransjeorganisasjonen NAF, i en pressemelding.

Landsgjennomsnittet for andelen elbiler i bilparken er på 21 prosent. Tallene er hentet fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) for januar i år. Til sammenlikning utgjorde elbiler 3,97 prosent av bilparken i Sverige, 3,72 prosent i Danmark, og 3,44 prosent i Nederland i 2022. Det viser tall fra EU-kommisjonen.

- Det er ingen byer der det grønne bil-skiftet har kommet så langt som i Bergen. Så langt vi vet har Bergen den høyeste elbil-tettheten i Europa. Byen er på vei til å nå sine mål for utskiftning av bilparken, sier Handagard videre.

Elbil-andelen i Norges seks største byer, i følge NAF:

  • Bergen: 37 prosent

  • Oslo: 34 prosent

  • Trondheim 28 prosent

  • Kristiansand: 28 prosent

  • Stavanger: 26 prosent

  • Tromsø: 15 prosent

Det finnes én kommune i Norge som slår Bergen – og det er Askøy utenfor Vestlands hovedstad. Her er 41 prosent av alle personbiler helt elektriske.

- Bompengefritaket har nok gjort at en del kommuner har usedvanlig høy elbiltetthet, sier Handagard.

- Vi ser det samme i andre kommuner som ligger utenfor store bomringer, som Lørenskog, Bærum, Lier og Malvik. Alle disse kommunene har en elbilandel på over 30 prosent, sier hun.

Bompenger viktig

Hele én av tre oppgir lave bompenger som en viktig grunn til å velge elbil i NAFs Elbilbarometer fra januar i år. Å ikke øke bompengene for elbilistene er altså et viktig grep byene kan ta for å bidra til fortsatt utskiftning av bilparken.

- Vi mener tiltak som lavere bompenger og å bygge ut kommunal lading bør prioriteres, foran det å stramme inn overfor andre kjøretøygrupper. Med en så sterk vekst i elbilandelen som byer som Oslo og Bergen har, faller behovet for nullutslippssoner bort, sier Handagard.