Hustad ble ansatt fra 1. januar, etter å ha vært ansatt som konstituert leder siden september 2022. Trønderen har 11 års erfaring fra Manpower Group-konsernet og går inn i det nye året som leder for 213 konsulenter og rådgivere i Trondheim, Oslo, Bergen og Stavanger. Hun vil lede selskapet med base i Trondheim, opplyser selskapet til MN24.

Den nybakte lederen ser frem til å ta fatt på 2023:

– Å få stillingen permanent gir en ro – både for organisasjonen og meg selv. Nå kan vi begynne å tenke langsiktig og legge planer for fremtiden. Det ser jeg frem imot, forteller Grethe Hustad i en pressemelding fra selskapet.

Skal vokse

Den nye Jefferson Wells-lederen har vært tilknyttet Manpower Group-konsernet siden 2011. Hun har hatt flere lederroller de seneste årene – sist som leder for økonomi i Jefferson Wells. Og siden oppstarten for to år siden, har Jefferson Wells vokst innenfor rekruttering, ingeniør- og økonomitjenester. Hustad har en målsetting om å samle selskapet til ett Jefferson Wells. – Med tre ulike divisjoner er det helt sentralt at vi evner å samle oss om ett selskap internt. Samtidig skal vi spisse oss og være best i hvert enkelt segment eksternt. Min jobb blir å finne den rette balansegangen for at Jefferson Wells skal fortsette den spennende vekstreisen vi har påbegynt.

I dag teller Jefferson Wells 213 ansatte. Og flere skal det bli: – Vi skal først og fremst ivareta folkene våre. Samtidig skal vi vokse organisk gjennom å finne de rette menneskene, med den rette kompetansen, som passer inn i kulturen vår.

Det grønne skiftet

Blant ambisjonene til den nye lederen, er en enda tydeligere profil mot kunder som er drivere for det grønne skiftet:

– Vi vet at en stadig bredere kundegruppe vil møte på utfordringer og muligheter i relasjon til grønn omstilling. Da må vi være best i bransjen for å kunne gi gode råd. Det gjelder både kortsiktig, gjennom rådgiving på ulike krav og forretningsmodeller, men også langsiktig gjennom rekruttering av kandidater til det grønne skiftet.

I dag bistår Jefferson Wells kunder innenfor havvind, batteri og hydrogen. I 2023 har selskapet en uttalt målsetting om at «grønne» rekrutteringer skal stå for 25 prosent av det totale antallet rekrutteringer gjør på vegne av kunder. – Nå skiller vi ut «Sustainability and Green Tech»-team. Samtidig jobber vi målrettet for å gi våre egne rådgivere påfyll av kompetanse, for hele tiden å være oppdatert. Jeg har tro på at vi skal nå målet vårt i 2023, sier Hustad.