Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Lørdagens snittpris per kWh er 2,6 øre lavere enn fredag og 28,5 øre lavere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og støtten regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele september endte på 32,8 øre, ville altså ingenting blitt dekket av strømstøtten.

Maksprisen lørdag på 47,6 øre per kWh er mellom klokken 17 og 18. Den er 6,1 øre lavere enn fredag og 15,7 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 80,09 øre.

Minsteprisen blir på 15,2 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten og er den laveste i landet.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.