Fredagens snittpris per kWh er 14,3 øre lavere enn torsdag og 2,3 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen fredag på 69,1 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 19 og 20. Den er 20,9 øre lavere enn torsdag og 20,1 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,074 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting fredag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 33,4 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.