Det skjer under Nordisk ministerråds konferanse om inkludering i arbeidsmarkedet, i Den Norske Operaen i Oslo., melder Nav Trøndelag i en pressemelding. Trøndelagsmodellen har fått en god del oppmerksomhet i det siste, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

– Dette blir en flott anledning til å fortelle historien som hittil har flyttet 408 trøndere fra utsiden til innsiden av skole og arbeidsliv. Vi er stolte av det arbeidet våre medarbeidere har gjort sammen med trøndersk næringsliv, og vil gjerne dele dette med andre, sier direktør Torbjørn Aas i Nav Trøndelag og Vegard Iversen, direktør for utdanning og kvalifisering Trøndelag fylkeskommune .

I 2021 inngikk NAV og Trøndelag fylkeskommune avtale om ei felles satsing for å hjelpe flere til utdanning og jobb. Det startet som en pilot med 30 deltakere på Innherred, og etter at Trøndelagsmodellen ble rullet ut i hele Trøndelag i starten av 2022, er 408 personer i jobb som fagarbeidere eller har fått plass som lærlinger, opplyser Nav.

Modellen tar utgangspunkt i mangelen på kvalifisert arbeidskraft, som mange bedrifter merker godt. Samtidig står mange unge utenfor både arbeidsliv og utdanning. Nøkkelen Trøndelagsmodellen tilbyr er kvalifisering og fagbrev, gjennom tett samarbeid med arbeidsgivere, som for eksempel Aker Solutions AS.