Med stadig flere som eier elbil, har forsikringsselskapet Fremtind sett en uheldig utvikling i skadeomfanget som følge av dekkskift.

– Elbiler har som regel batteripakken plassert under bilen og vil derfor være utsatt for skader om vi plasserer jekken feil. Batteripakken er den desidert dyreste komponenten på en elbil, så en skade her kan bli fryktelig dyr. Vi må vrake stadig flere elbiler som følge av feil, sier Therese Hofstad-Nielsen, skadeforebygger i Fremtind, forsikringsselskapet til Sparebank 1 og DNB, i en pressemelding.

Med kaskoforsikring vil en skade på batteripakken som følge av uriktig bruk av jekken, være erstatningsmessig påvirkelig.

– Men vi vil alltid vurdere om kunden har utvist noen form for uaktsomhet. I verste fall risikerer du avkortning på forsikringen. Vår anbefaling er derfor at denne jobben blir satt ut til fagfolk med mindre du føler deg helt trygg på at det gjøres riktig, sier Hofstad-Nielsen.

Også kvaliteten på dekkene dine har stor betydning for å unngå skader, melder Fremtind.