I samarbeid med Skatteetaten arrangerer MN24 nettmøte onsdag 26. april, slik at våre lesere kan få svar på det de lurer på i forbindelse med årets skattemelding. Mellom klokken 10.00 og 12.00 svarer Skatteetatens eksperter på dine spørsmål.

Send inn spørsmålene dine ved å trykke på «Send inn»-knappen øverst i chatten allerede nå. Skatteekspertene svarer på så mange spørsmål de kan. Hold gjerne spørsmålene så korte og konkrete som mulig. Vær oppmerksom på at det navnet du legger inn vises utad.

Siste innlegg

Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!

Send inn
Skatteetaten

Takk for følget!

Vi i Skatteetaten takker for mange gode spørsmål.  Vi har dessverre ikke rukket å besvare alle. Sjekk om spørsmålet ditt kan ha blitt besvart under en lignende henvendelse.

Dersom du ikke fikk svar på det du lurte på, kan du henvende deg til Skatteetaten. Åpningstider er alle hverdager fra 09.00-15.00 på telefonnummer 800 80 000. Du kan også sende chat på skatteetaten.no.

Må samboer også "dele renteutgiftene" sine i skattemeldingen hvis den andre parten skal få fradrag? Jeg har gjort det, men er usikker på om min samboer har.

Josefin B.

Hei, Josefin B.

Når dere fordeler gjeld og gjeldsrenter mellom dere, må begge samboerne endre sine skattemeldinger.

Den som har fått forhåndsutfylt opplysningene i sin skattemelding må endre «min andel av gjeld og renter» til f.eks 50. Den som ikke har fått noe forhåndsutfylt i skattemeldingen må legge til opplysningene under «Bank, lån og forsikring».

Hilsen Hanne,

Skatteetaten

Hanne Aarbakke

Hei, vi har bygget et tilbygg i 2022 til huset vårt, kan vi få tilbake litt skatt?

ZackLiu

Hei ZackLiu

Nei dessverre.

Hilsen

Marie, Skatteetaten

Marie Barvik

Jeg har et enkeltpersonforetak (ENK). Er innleveringsfristen 30 april?

Gunnar Løvås

Hei, Gunnar

Innleveringsfrist for enkeltpersonsforetak er 31. mai i år.

Hilsen Maria,

Skatteetaten

Maria Glambek

Jeg har mottatt arv fra utlandet. Skal dette rapporteres inn på noe vis. I tillegg har jeg fått utbetalt 80 000,- som jeg må skatte på i det landet jeg mottok arv i fra (betaling for å være bostyrer) Hvordan føres dette i selvangivelsen.

Roars

Hei, Roars

Når du mottar arv på mer enn kroner 100 000 skal dette opplyses i skattemeldingen under kortet arv og gave.

Som bosatt i Norge skal opplyse alle dine inntekter. Du kan legge dette til som annen arbeidsinntekt i skattemelding. I tillegg må du kreve fradrag for eventuell skatt som du har betalt i det landet dette gjelder

Se her for veiledning

Marie Barvik

Hei, jeg er gift og har felles hus- og billån med min ektemann. I skattemeldingen ser jeg ingen andre opplysninger enn negativ formue overført fra ektefelle, er det dette som er rentefradragene fra felles lån? Synes det er rart at det ikke er synliggjort at det er snakk om huslån/billån. Hvordan kan jeg se hva som ligger bak denne beregningen i såfall, og hvordan sjekker jeg om dette stemmer?

NinaS

Hei, NinaS

Dersom alle fradragene og gjeld er ført i din ektefelles skattemelding, vil det kun bli overført til deg dersom han ikke selv får brukt alle fradragene, og dersom gjelden er høyere enn formuen slik at han får en negativ gjeld.

Gjeld og gjeldsrenter innrapporteres hovedsakelig kun på hovedlånetaker, og det er denne som får gjeld og renter på gjeld forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Som gift, velger dere selv hvordan dere fordeler dette mellom dere.

Ønsker dere å fordele gjelden må du legge inn opplysningene i din skattemelding også. Dere må også begge legge inn «min ande av gjeld og renter», slik at det blir 100 prosent totalt.

Hilsen Hanne,

Skatteetaten

Hanne Aarbakke

Arbeidsgiver betaler inn pensjon for meg, og jeg ser verdien av denne når jeg er logget inn i nettbanken. Men denne verdien er ikke med i skattemeldingen - er det feil, eller skal det ikke rapporteres? Hvor skal det evt rapporteres?

Ansatt

Hei, Ansatt

Det stemmer at verdien av pensjonskontoen ikke er med i skattemeldingen din. Pensjonen vil først bli skattepliktig når du begynner å få den utbetalt.

Du vil finne en oversikt over hva arbeidsgiver har rapportert inn til oss ved logge inn og sjekke «»Dine inntekter og arbeidsforhold«».

Hilsen Maria,

Skatteetaten

Maria Glambek

Vi har sparing for våre barn som da kommer som innskudd (formue) i skattemeldingen. Kan vi korrigere dette (ta bort verdiene)?

s johannessen

Hei, S Johannessen

Barn under 17 år skal skattlegges sammen med foreldre for deres inntekt og formue, med unntak av arbeidsinntekt for barn over 13 år.

Dere skal derfor ikke fjerne formuen til deres barn i skattemeldingen deres, dersom de var under 17 år i 2022.

Les gjerne mer her.

Hilsen Hanne,

Skatteetaten

Hanne Aarbakke

Jeg og min kone sendte inn skattemeldingen 31 mars 2023 og er skyldig skatt som vi må innbetale. Må vi vente på tilbakemelding fra dere om at skattemeldingen er godkjent før vi betaler inn?

Birger Gimse

Hei, Birger

Dere trenger ikke å vente på tilbakemelding men kan velge å betale inn tilleggsforskudd før 31. mai da slipper dere å betale renter på restskatten.

Se her

Hilsen

Marie, Skatteetaten

Marie Barvik

Min samboer har i 2022 overtatt en fritidsbolig som er et eldre hus som vi bruker som feriested om sommeren. Det er ikke utleie. I skattemeldingen står den av en eller annen grunn som sekundærbolig og blir derfor høyt formubeskattet. Hvordan får vi endret til fritidsbolig?

Morten

Hei, Morten

Ved formuesverdsettelsen skal det tas utgangspunkt i bygningstypen som eiendommen står oppført med i matrikkelen. Når kommunen registrerer bygningstype skal dette skje innenfor rammen av hva bygningen er tillatt brukt til.

En bygning registrert som bolig skal i utgangspunktet verdsettes etter reglene for boligeiendommer, selv om den brukes som fritidseiendom.

Dere må derfor undersøke med kommunen om det er mulig å endre eiendommen i matrikkelen.

Dere kan ikke endre fra sekundærbolig til fritidsbolig i skattemeldingen, uten at dette også endres i matrikkelen.

Hilsen Hanne,

Skatteetaten

Hanne Aarbakke

Eg sendte inn forespørsel via skatteetaten 17/4 som eg endå ikkje har fått svar på. Er avhengig av svaret før levering. Kva tid kan eg forvente svar, evnt korleis purrar eg?

Alice

Hei Alice

Me har dessverre litt lange svartider nå og eg kan ikkje lova deg at du får svar i tide. Dersom du ikkje får svar kan du søka om utsett frist. Sjå her

Helsing

Marie, Skatteetaten

Marie Barvik

Noen kollegaer sa at ved å flytte forskjellige avdrag mellom seg og mannen kom de bedre ut skattemessig. Feks flytte renter fra den ene til den andre, flytte fradrag for barnehage osv. Hvordan kan dette være mulig?

Merete

Hei, Merete

Fordeling av inntekter, formue og fradrag vil vanligvis ikke påvirke den samlede skatten for dem.

I noen tilfeller der den ene har lav inntekt, kan det være fordelaktig for ektefeller sett under ett å fordele og overføre slik at ingen av dem får en lavere nettoinntekt enn personfradraget for inntektsåret.

Hilsen Maria

Skatteetaten

Maria Glambek

Hei solgte mine sksjer med gevinst på 1.4.mil. skatt for det er greit,men hvorfår får jeg et oppjustert gevinst på 1mil oppå det. Jeg solgte for å gå i pensjon

Terje Sætran

Hei, Terje

Det er dessverre ikke noe godt svar på det. Dette er vedtatt i statsbudsjettet og siden satsen for aksjeinntekter er høyere enn den alminnelige satsen på 22 prosent så blir det en oppjustering.

Se her

Hilsen

Marie, Skatteetaten

Marie Barvik

Hei.

Når en miner kryptovaluta på hobby basis får en da utgiftsført utstyr som blir innkjøpt til delvis dette formål? Som for eksempel skjermkort til pc, og hvis en kan utgiftsføre dette hvordan gjør en det?

Pål Vanvik

Hei, Pål

Ja det kan man gjøre. I kortet virtuelle eiendeler/kryptovaluta så gjøres dette ved å bruke feltet Mining kostnad.

Se og her for mer informasjon av krypto og hvordan beregne fradraget.

Hilsen

Marie , Skatteetaten

Marie Barvik

Hei.

Jeg jobber i forsvaret, der vi har tabelltrekk, og har alltid fått igjen på skatten. Nå fikk jeg restskatt, og lurer derfor på hva jeg bør gjøre for å unngå restskatt neste år.

John Doe

Hei, John Doe

Når vi beregner skattetrekket ditt, bruker vi de opplysningene som ligger i skattekortet om inntekt, fradrag, formue og gjeld.

Dersom opplysningene er feil, vil skattetrekket bli feil og du vil da kunne få restskatt, eller skatt til gode.

Du må derfor sjekke om opplysningene om inntekt, fradrag, formue og gjeld i skattekortet ditt er riktig. Er det noe som er feil, eller mangler må du endre dette og sende inn slik at vi kan lage deg et nytt skattekort.

Bestille, se eller endre skattekort

Hilsen Hanne,

Skatteetaten

Hanne Aarbakke

Hva skal man "sjekke" når man sjekker skattemeldingen? Er ikke tallene riktige når de er hentet fra de kildene de er hentet fra?

Pling

Hei, Pling

Skattemeldingen din er fylt ut med de tallene vi har fått rapportert inn fra arbeidsgiver og andre som betalte deg lønn eller pensjon i fjor. I tillegg får vi opplysninger fra blant andre banker, forsikringsselskap og barnehager.

Dette er de samme tallene som du har fått i dine årsoppgaver for 2022.

Vi anbefaler alltid å uansett sjekke at opplysningene i årsoppgavene og skattemeldingen stemmer. Hvis du oppdager feil må du gi beskjed til de som har sendt årsoppgaven, slik at de kan korrigere opplysningene som er sendt til oss.

I tillegg kan det være opplysninger i skattemeldingen som ikke er forhåndsutfylt, slik som fradrag du kan ha rett på. Du kan sjekke fradragsveilederen vår for å se om noen av disse kan gjelde for deg.

Hilsen Maria

Skatteetaten

Maria Glambek

Har byttet pendler by/base og har da krav på å trekke ifra husleien.

Hvor fører jeg det?

Kristin

Hei, Kristin

Hvis du i skattemeldingen din og i søkefeltet søker på pendler så vil du få opp kortet du skal bruke

Hilsen

Marie, Skatteetaten

Marie Barvik

Hei, jeg fikk igjen på skatten, men endret skattemeldingen da jeg leier ut leiligheten min. Skal fortsatt få igjen på skatten selv med dette fradraget. Sendte inn skattemeldingen bare et par dager etter at jeg fikk den. Hvor lang tid bil det ta før jeg får pengene inn på konto?

Sonja

Hei, Sonja

Når du leverer skattemeldingen din, skal vi behandle denne før du får et skatteoppgjør. Akkurat hvor lang tid det vil ta før skatteoppgjøret ditt er klart kan vi ikke svare på. De fleste får skatteoppgjøret i juni, noen vil få det tidligere, mens andre får det mellom august og november. Vi vil sende deg en melding så snart ditt skatteoppgjør er klart.

Dersom du har skatt til gode utbetales dette kort tid etter at skatteoppgjøret ditt er klart.

Hilsen Hanne,

Skatteetaten

Hanne Aarbakke

Hei, jeg leier en del av foreldrene mine sitt hus og betaler månedlig for å bo her. Er dette noe man oppgir på skattemelding?

Trygve

Hei Trygve

Siden du betaler leie så er ikke dette noe du skal oppgi. Hvis du derimot ikke hadde betalt leie eller driftskostnader så ville det ha vært en skattepliktig fordel for deg.

Se her

Hilsen

Marie, Skatteetaten

Marie Barvik

Hei!Jeg solgte i 2022 en bolig som jeg arvet fra mine foreldre i 2005. Jeg har brukt huset som fritidsbolig i alle årene som jeg eide boligen. Jeg har fått oppgitt at gevinst ved salget ikke er skattepliktig, men jeg lurer på om en kan trekke fra kostnader knyttet til salg av boligen. (kostnader for eiendomsmegler)

Unni Ulsund

Hei, Unni

Dette salget er skattefritt fordi du har brukt og eid huset som fritidsbolig i fem av de siste åtte årene. Siden salget er skattefritt kan du ikke trekke fra kostnader knyttet til salget.

Hilsen

Marie, Skatteetaten

Marie Barvik