I fire år har unges økonomi gått én vei. Ingrid og Amalie (20) er blant de heldige