Dermed kan gigantboten på 21 milliarder kroner, som de ble varslet om for tre år siden, reduseres – eller bortfalle helt, skriver E24 og Dagens Næringsliv.

Dagligvarekjedene risikerte å få tidenes største overtredelsesgebyr for ulovlig prissamarbeid. Boten var ti prosent av de tre største dagligvarekjedene, Coop, Norgesgruppen og Rema 1000, sin omsetning i 2019.

Konkurransehemmende virkning – ikke formål

Dagligvarekjedene ble anklaget for at deres prisjeger-samarbeid hadde et klart konkurransebegrensende formål.

Denne uken har Konkurransetilsynet derimot gått vekk fra denne anklagen. Nå vurderer de kun å bøtelegge for at prisjeger-samarbeidet hadde konkurransehemmende virkning, med andre ord at dagligvarekjedene ikke hadde som intensjon at prisjeger-samarbeidet skulle hemme konkurransen.

I møter med dagligvareaktørene denne uken informerte Konkurransetilsynet om vendingen i saken.

– Der meddelte at vi har lagt bort den delen som handler om konkurransebegrensende formål, sier Magnus Friis Reitan, nestleder i avdelingen som behandler prisjegersaken i tilsynet, til Dagens Næringsliv.

Fornøyd

I Coop er man fornøyde med utviklingen i saken.

– Vi har hele tiden avvist påstander om brudd på konkurranseloven og er tilfreds med at det nå er avklart at de mest alvorlige anklagene legges bort. Det har i alle år vært full åpenhet knyttet til bruken av prisjegere, og dette er et av flere virkemidler vi benytter for å sørge for at vi er konkurransedyktige på pris, forteller kommunikasjonsdirektør Harald Kristiansen i Coop til E24.

Dette bør bety en mildere straff for dagligvarekjedene sier advokat Olav Kolstad i Schjødt til avisen.

– Formål er det mest alvorlige alternativet. Er man utenfor formålskategorien, kan ikke gebyrene bli like store. Det taler for vesentlig lavere gebyr enn varslet i denne saken.