- Jeg tror både kjøpmenn og kunder får det trangere