Det er i en kronikk i Dagens Næringsliv at avdelingsdirektør Gjermund Nese og konkurransedirektør Tina Søreide i Konkurransetilsynet lufter sin bekymring for markedskonsentrasjonen og konkurransen i norske medier.

De peker på at Schibsted, Polaris og Amedia ifølge Medietilsynet kontrollerte 72,5 prosent av avisopplagene i 2021, en økning fra 64,1 prosent i 2017.

«Dette markedet er relativt konsentrert, og man kan spørre om det går utover mediemangfoldet. Konkurransetilsynet ser i alle fall grunn til å følge godt med på konkurransesituasjonen i det norske nyhetsmarkedet», skriver de i kronikken.

De viser til at pressen som arena for ytringsfrihet er avgjørende for et levende demokrati.

«Blir nyhetsmarkedene for konsentrerte, og konkurransen for svak, kan det for eksempel bety færre alternative arbeidsplasser for engasjerte journalister. Da kan de stå svakere overfor sine arbeidsgivere i krav om uavhengighet og nødvendige ressurser», mener Nese og Søreide.

Samtidig peker de på at det normale er at « … oppkjøpere i det norske markedet fremhever sin anerkjennelse av redaksjonell frihet.»