Vil gjøre det dyrere å etablere kryptofabrikker og datasenter