Tirsdagens snittpris per kWh er 10,9 øre høyere enn mandag og 0,7 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen tirsdag på 38,1 øre per kWh er mellom klokken 11 og 12 på formiddagen. Den er 13,5 øre høyere enn mandag og 5,06 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 68,7 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting tirsdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 19,1 øre per kWh mellom klokken 0 og 1 på natten og er den laveste i landet.