Enda flere varer trekkes tilbake på grunn av kreftframkallende stoff

Nortura tilbakekaller avgrensede partier av ulike posteier og panerte varer. Årsaken er funn av etylenoksid i ett av tilsetningsstoffene, xanthan gum, som brukes i produktene. Foto: Nortura