Norges Fiskarlag reagerer på nytt sjømat-utvalg

foto