I ei pressemelding skriver advokatfirmaet at de blant annet ønsker å styrke satsingen på havbruk, teknologi og fornybar energi.

– Det skjer mye spennende i trondheimsregionen som fremover vil øke etterspørselen etter juridisk spisskompetanse i området og gjør det riktig for oss å etablere oss der, sier managing partner i selskapet, Morten Goller.

Ny partner

Goller peker på at Midt-Norge med Trondheim i sentrum i lang tid har hatt en sterk posisjon innen teknologi og innovasjon, og at regionen opplever vekst innen havbruk og fornybar energi.

– I tillegg har vi mange klientrelasjoner i Trøndelag som vi nå får muligheten til å komme tettere på, sier han.

Ifølge pressemeldingen har Wiersholm allerede sikret seg en ny partner basert i Trondheim, som sammen med partnerne Inge Ekker Bartnes og Svein-Helge Hanken skal lede etableringen i Trondheim.

Nye ansatte

Goller ønsker ikke å si noe om hvem den nye partneren er før oppstartstidspunktet er klart. Når det blir er foreløpig usikkert.

– Vi vil være i virksomhet i Trondheim så raskt som praktisk nylig. Vi planlegger for jevn vekst, og i løpet av forholdsvis kort tid regner vi med å ha et team på 10–15 advokater basert ved det nye kontoret, sier han i pressemeldingen.

Kommunikasjonsrådgiver i Wiersholm, Andreas Gjone, sier til MN24 at det er snakk om 10 til 15 nyansettelser på kort sikt.

Wiersholm har i dag 350 ansatte, hvor av 230 av dem er advokater, ifølge nettsiden. De har kontorer i Oslo, og dekker 33 fagområder.