Dersom partene ikke hadde blitt enige, ville 3.143 elektrikere ved 61 bedrifter over nesten hele landet gått ut i streik fra mandag.

Meklingsresultatet har en totalramme på 3,7 prosent og det er oppnådd et generelt lønnstillegg på 8,99 kroner i timen. Meklingen omfattet lønns- og arbeidsvilkårene til drøyt 13.000 elektrikere.

– Vi har bedret betingelsene for arbeidsreiser i bransjen, sørget for et godt lønnstillegg for våre medlemmer og styrket viktige ordninger for likestilling i bransjen, sier forhandlingsleder og leder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet.

Arbeidsgiversiden sier de er glad for at oppgjøret er i havn.

– Det har vært tøffe forhandlinger hvor begge parter har måttet gi og ta. I forhandlinger må man alltid finne felles grunn, og det har vi gjort i dette oppgjøret, sier administrerende direktør Ove Guttormsen i Nelfo til NTB.

I tillegg til lønnstillegget ble det blant annet enighet om at arbeidsgiver skal forskuttere lønn ved sykepenger, fødsels- og svangerskapspermisjon.

Det ble også enighet om at arbeidsgiverne ikke lenger skal få lov til å avtale seg bort fra separate dame- og herregarderober på byggeplasser.