Et noe endret feriemønster bidrar også til å forklare nedgangen, ifølge SSB.

Næringsgruppene gummi, plast og mineralsk industri falt med 9,4 prosent i august. Bygging av skip og oljeplattformer falt med 9,8 prosent fra forrige måned.

Næringsmiddelindustrien var blant næringene som økte, og hadde en oppgang på 5,8 prosent.

Sesongjusterte tall viser at den totale industriproduksjonen var uendret fra juli til august.

I perioden juni til august 2021 falt produksjonen med 0,4 prosent sammenlignet med forrige tremånedersperiode.