195.000 flere jobber i Norge, tilsvarer en oppgang på rett under sju prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Veksten var spesielt høy for den yngste aldersgruppen. Fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år var det over 62.600 flere jobber for de under 25 år. Det er en økning på over 17 prosent.

– Med en økning på 62.600 jobber sto de under 25 år for 32 prosent av veksten, sier seniorrådgiver på seksjon for arbeidsmarked og lønn Håvard Lien.

Han sier at overnattings- og serveringsvirksomhet, hvor etterspørselen etter arbeidskraft har vært høy den siste tiden, står for over 37 prosent av veksten i antall jobber for denne yngste aldersgruppen.

I 2. kvartal i år var det over 3 millioner jobber i Norge.