Trønderenergi går inn som eier i havvind-selskap

foto