Kommunen sa nei til å kjøpe dikterbolig, nå er den til salgs

foto