Fredagens snittpris per kWh er 23,5 øre lavere enn torsdag og 6,05 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen fredag på 74,8 øre per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 1,07 kroner lavere enn torsdag og 39,1 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,14 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 74,8 øre, dekkes 1,6 øre.

Minsteprisen blir på 48,4 øre per kWh mellom klokken 0 og 1 på natten.