Fredagens snittpris per kWh er 7,2 øre høyere enn torsdag og 55,3 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen fredag på 1,24 kroner per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 41,1 øre høyere enn torsdag og 69,7 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,76 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,24 kroner, dekkes 45,9 øre.

Minsteprisen blir på 56,9 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten.