Her er en av de dyreste leilighetene i Trondheim den siste tida