Fredagens snittpris per kWh er 17,002 øre lavere enn torsdag og 72,2 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen fredag på 64,2 øre per kWh er mellom klokken 23 og 00. Den er 4,3 øre lavere enn torsdag og 1,03 kroner lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,013 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting fredag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 26,1 øre per kWh mellom klokken 5 og 6 på natten.