Kartleggingen viser at Norgesgruppen oppnår lavere innkjøpspriser enn Coop og Rema, men at forskjellene i gjennomsnitt er mindre i 2021 enn i 2017. Ifølge Konkurransetilsynet forklarer motytelser fra dagligvarekjedene mye av forskjellene.

Konkurransetilsynet har også sett på årsakene til forskjellene i innkjøpspriser.

– Aktørene som deltok i kartleggingen, trakk fram dagligvarekjedenes størrelse, motytelser, samarbeidsevne, konkurrerende alternativer, forhandlingsstyrke, samt trekk ved selve forhandlingssystemet som viktige årsaker til forskjellen.

Ifølge Konkurransetilsynet indikerer kartleggingen at Norgesgruppen samlet sett gjør det bedre innenfor disse områdene. I 2019 stanset Rema 1000 forhandlinger med flere leverandører, etter at konkurransetilsynet avslørte forskjellsbehandling av kjedene.