Det kommer frem av en pressemelding fra Folkeinvest tirsdag formiddag.

Folkeinvest driver i kapitalmarkedet for det som kalles tidligfasebedrifter, og jobber med selskaper som søker egenkapitalsummer under 30 millioner kroner. En rekke virksomheter har de siste årene fått inn kapital ved å bruke Folkeinvest-plattformen.

Tirsdag annonserer altså Folkeinvest oppkjøpet av Monio. Sparebank 1 SR-Bank, som har eid Monio, vil i forbindelse med denne avtalen eie om lag 38 prosent av Folkeinvest. - Folkeinvest legger nå strategien for neste fase, der vi ønsker å utfordre videre innenfor flere tjenesteområder. Våre aksjonærer har sterk tro på oss, men vi har søkt aktører med kompletterende kompetanse. Da er det spesielt spennende at Sparebank 1 SR-Bank har sterk tro på våre planer, sier Finn Haugan, styreleder i Folkeinvest.

Folkeinvests administrerende direktør, Øyvind Fries, og styreleder, Finn Haugan, vil fortsette å lede den videre ekspansjonen. Øyvind Fries sier i pressemeldingen: - Eksisterende aksjonærer og Sparebank 1 SR-Bank går i denne transaksjonen inn med en betydelig sum kapital. I tillegg overtar Folkeinvest Monios teknologi, produkter og kompetanse vi ville brukt flere år på å erverve selv. Monio har det siste året drevet omfattende forbedringsarbeid, og har styrket prosedyrer og kompetanse - i tett dialog med Sparebank 1 SR-Bank, parallelt med å lete etter en partner for videre vekst.

Flere aktører

- Vi har over flere år hatt dialog med flere aktører for å finne en partner for Monio. Folkeinvest har en sterk posisjon og et tilbud som passer godt sammen med Monios produkt- og tjenesteportefølje. Når de to selskapene nå forener krefter, vil det gi en større kraft bak satsingen, sier Glenn Sæther, styreleder i Monio og konserndirektør for teknologiutvikling og forretningsprosesser i Sparebank 1 SR-Bank, i forannevnte pressemelding. Folkeinvest har over tid vurdert flere alternative vekststrategier, og ser nå frem mot å styrke satsningen med en ambisjon om å introdusere lånefinansieringstilbud i markedet allerede inneværende år. - Kombinasjonen av begge selskaps kompetanse og teknologi, samt vekstkapitalen som tilføres, vil styrke Folkeinvest-gruppen sin posisjon i det nordiske markedet, sier Øyvind Fries, administrerende direktør i Folkeinvest i pressemeldingen.

Transaksjonen er avhengig av regulatoriske godkjennelser og forventes gjennomført i tredje kvartal 2023. Dialogen med Finanstilsynet er igangsatt.

Røde tall

I 2021, skaffet Folkeinvest 330 millioner kroner i frisk kapital til 53 virksomheter. I 2022 var tallet betraktelig lavere. Pengene som Folkeinvest skaffet var krympet til 282 millioner kroner, fordelt på 41 emisjoner.

Regnskapstallene for 2022 viser også at Folkeinvest, flere år etter unnfangelsen, leverer røde tall. I 2021 hadde Folkeinvest AS et resultat før skatt på minus tre millioner kroner, men i 2022 var underskuddet vokst til 12 millioner kroner.

– Vi investerte tungt i kompetanse og kvalitet i 2022. Derfor er vi nokså fornøyd med resultatet. Vi kunne ha utsatt investeringene til et bedre år, men vi gjorde ikke det. Vi investerte i fjor også mye i teknologi. Det er investeringer som vi vil ha igjen for senere, sa Fries til MN24 i april.

Polaris Media, som eier 17,2 prosent av Folkeinvest, er også eier av MN24 og de ulike mediehusene som utgjør MN24-samarbeidet. Ansatte i alle disse mediehusene kan eier aksjer i Polaris Media.