– Ikke overraskende ser vi at sommermånedene utgjør en topp, både når det gjelder hvor mange studenter som jobber, og hvor mye de jobber. 70 prosent av studentene i undersøkelsen jobbet i juli, mens kun rundt halvparten jobbet i april, sier Beate Ellingsen, leder for analyseseksjonen i Lånekassen i en pressemelding.

Lånekassen har sett på heltidsstudentene i kalenderåret 2019 og finner lite endring fra 2016 til 2019.

– Omtrent hver fjerde student jobber i alle årets tolv måneder. I sum var 86 prosent av studentene i jobb i løpet av 2019.

De som studerer økonomiske og administrative fag, jobber i snitt mest. De som studerer humanistiske og estetiske fag og naturvitenskapelige fag, jobber i snitt minst.

Dessuten viser tallene at jo høyere utdanning foreldrene har, jo mindre jobber studentene i gjennomsnitt.