– Veksten vi har sett de siste årene, avtar nå, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening.

Totalopplaget for norske aviser har økt med 0,8 prosent fra første halvår 2021 til første halvår i år. Til sammenligning var opplagsveksten i samme periode de tre foregående årene på mellom tre og fire prosent.

I tillegg ble den heldigitale veksten omtrent halvert mellom 2020 og 2021. Øgrey peker på økte levekostnader som en mulig forklaring.

– Med økte kostnader for folk flest, går flere mediehus en mer usikker tid i møte, sier hun.

Toppen er nådd

For det siste året har vært preget av vekst for de fleste norske medier. De store nasjonale mediehusene VG og Dagbladet totalt, samt Aftenposten og Nettavisen, har opplevd en framgang på 0,5 prosent fra første halvår i fjor til tilsvarende periode i år.

Samtidig har lokal- og regionavisene Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen til sammen økt med 0,8 prosent.

Aller best har det imidlertid gått for de nasjonale nisjeavisene, hvor 16 titler til sammen har gått fram 2,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Gode tall for DN og Finansavisen

Der er det næringslivsavisene Dagens Næringsliv og Finansavisen som øker mest, også uavhengig av aviskategori, med henholdsvis 5.900 og 3.800 i opplag.

–Slik hverdagen er nå med økte renter, dyrere strøm og en usikker situasjon i Europa, blir også økonominyheter viktigere enn på lenge, sier Øgrey.

Norges 73 lokalaviser med mellom 4.000 og 9.999 i opplag sikrer seg også flere abonnenter og går fram med 1,7 prosent i perioden. For første gang utgjør det heldigitale opplaget for denne gruppen over halvparten av totalopplaget.

Hallingdølen og Meråkerposten er blant lokalavisene med størst vekst, med en opplagsøkning på henholdsvis 649 og 528.