Onsdagens snittpris per kWh er 23,7 øre lavere enn tirsdag og 19,2 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen onsdag på 1,2 kroner per kWh er mellom klokken 10 og 11 på formiddagen. Den er 24,4 øre lavere enn tirsdag og 38,9 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,72 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,2 kroner, dekkes 43,009 øre.

Minsteprisen blir på 73,9 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.