– Den dramatiske reduksjonen for konsumpoteter samlet innebærer at det ikke vil bli nok norske poteter til å forsyne markedet utover våren. Det vil føre til økt behov for import av poteter, skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider.

Nedgangen i lagerbeholdning for norske poteter er samlet på rundt 10.000 tonn, eller 36 prosent. For mandelpotet er nedgangen på 65 prosent, sammenlignet for samme periode i fjor.

Årsaken til avlingsproblemene er tørken tidlig på sommeren i fjor, fulgt av flom i forbindelse med uværet Hans i august. Samtidig har etterspørselen etter norske poteter vært høy.

Det også nedgang i lagerbeholdningene for gul på nesten 40 prosent, og på over 30 prosent for rød løk. Årets avling av den gule har svakere kvalitet enn den røde, og det er derfor større utsortering og svinn, ifølge Landbruksdirektoratet.

Nedgangen i lagerbeholdningene på norsk kål er stor mot samme tid i fjor, henholdsvis 35 og over 40 prosent for hvit og rød kål. Landbruksdirektoratet skriver at det er uklart hvor lenge vi vil ha tilgang på norsk kål utover våren.