Trønderske kommuner får penger til digital-opplæring av innbyggere

foto