Det er nå rettskraftig avgjort at Polaris Media har løsningsrett til samtlige av LL Inntrøndelagens aksjer i Trønder-Avisa AS, melder Polaris Media i en børsmelding onsdag ettermiddag.

Dette innebærer at Polaris Media øker sin eierandel i Trønder-Avisa AS fra 10,09 prosent til 48, 13 prosent til en pris på 49 452 000 kroner.

Saken Høyesteretts ankeutvalg behandlet var LL Inntrøndelagens anke over Frostating lagmannsretts dom av 26. november 2021. Den slippes altså ikke inn til behandling.

– Både tingretten og lagmannsretten har vært meget tydelige på at Polaris Media har løsningsrett til aksjene, basert på en grundig og korrekt vurdering av sakens faktum og juss. Polaris Media kunne derfor ikke se noen grunn til at Høyesterett skulle behandle denne saken på nytt, noe Høyesteretts ankeutvalg nå har sluttet seg til samtidig som Polaris Media igjen ble tilkjent sakens kostnader. Polaris Media har ansett det som selvsagt at løsningsretten var utløst etter at Amedia kjøpte nær 94 prosent av aksjene i LL Inntrøndelagen, og det var derfor overraskende å måtte bruke ressurser på dette i rettssystemet. Polaris Media er glad for å ha fått fullt medhold i alle instanser og ser nå frem til å overta samtlige av LL Inntrøndelagens aksjer i Trønder-Avisa AS, heter det i børsmeldingen fra Polaris Media.

Dette bekreftes av toppsjefen i Polaris Media:

– Jeg er veldig fornøyd med utfallet, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Langvarig strid

Dermed er den rettslige striden mellom Polaris Media og LL Inntrøndelag over, etter to runder i lavere rettsinstanser, der Polaris Media vant frem med sitt syn på kjøpet av aksjer i Trønder-Avisa.

LL Inntrøndelag anket dommen i Frosting lagmannsrett i fjor fordi Polaris Media medhold i at de har en rett til å erverve Inntrøndelagens aksjer i Trønder-Avisa, til en pris av nærmere 49,5 millioner kroner. Dommen innebar også at Inntrøndelagen skulle betale Polaris Media 1, 4 millioner kroner i saksomkostninger.

Får en sterkere posisjon

LL Inntrøndelagen viste til at saken reiser prinsipielle spørsmål rundt innholdet aksjeloven § 1 -3 annet ledd, og skillet mellom eierskap til aksjer og innflytelse over selskapsforhold.

Per Axel Koch varsler at dagens avgjørelse klart styrker Polaris Medias posisjon.

– Hva vil dommen innebære for Trønder-Avisa?

– I første omgang innebærer det at vi overtar de 38 prosentene som LL Inntrøndelagen eier. Det gjør at eierandelen til Polaris øker fra 10 til 48 prosent. I neste omgang må vi sette oss sammen med det andre eierselskapet i Trønder-Avisa, AS Nord-Trøndelag. At dommen nå er rettskraftig innebærer at Polaris får en sterkere posisjon, og det må blant annet få betydning for styresammensetningen, sier Koch.

Samarbeidsavtale fortsetter

AS Nord-Trøndelag eier knapt 52 prosent av aksjene i Trønder-Avisa, mens Polaris Media blir eier av resten, vel 48 prosent.

Per Axel Koch sier at samarbeidsavtalen mellom Amedia og Trønder-Avisa vil fortsette.

Konflikten om løsningsretten og aksjer i Trønder-Avisa startet i mai 2020, da Amedia kjøpte nesten alle aksjene i LL Inntrøndelag, som eide Trønder-Avisa sammen med AS Nord-Trøndelag.

Polaris Media eier MN24 og de ti mediehusene som står bak MN24: Adresseavisen, Avisa Sør-Trøndelag, Bladet, Brønnøysunds Avis, Hitra-Frøya, Innherred, Fosna-Folket, Opp, Steinkjer24 og Trønderbladet.