Avviser ny vindkraftsøknad: - Et forsøk på omkamp mot Høyesterett

Samene på Fosen fikk vindkraftutbygingen på Storheia prøvd i Høyesterett- og vant frem. Her Tom Mathias Jåma , John Kristian Jåma og lederen av driftsgruppe sør i Fosen reinbeitedistrikt, Leif Arne Jåma. Foto: Kim Nygård