Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Fredagens snittpris per kWh er 0,10 kroner lavere enn torsdag og 0,28 kroner lavere enn samme dag året før.

Maksprisen fredag på 0,14 kroner per kWh er mellom klokken 11 og 12 på formiddagen. Den er 0,35 kroner lavere enn torsdag og 0,32 kroner lavere enn samme dag året før.

Minsteprisen blir på 0,12 kroner per kWh mellom klokken 20 og 21 og er den laveste i landet.

Ifølge strømbørsen Nord Pool er det fredag kun to kraftområder i Sverige som er nesten like billig som Midt-Norge. Der er det 14,76 øre per kWh fredag.

Fredag blir det høyest strømpriser i Sørøst-, Vest- og Sørvest-Norge. Mellom klokken 8 og 9 på morgenen vil strømprisen der ligge på 1,29 kroner per kilowattime (kWh).

Det viser endelige tall fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool. I Midt- og Nord-Norge blir prisen 0,14 kroner per kWh på sitt høyeste.

Dette koster dusjen

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. Dusjer man i ti minutter, brukes det cirka 6,5 kWh, men det avhenger av hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil fredag ligge på 0,79 kroner per kWh. Det er 0,17 kroner lavere enn på torsdag og 0,27 kroner høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm fredag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 1,23 kroner per kWh. Deretter kommer Midt- og Nord-Norge med en døgnpris på 0,13 kroner

I tillegg til spotprisen på strøm kommer nettleie, forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh), og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent. I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Lavest pris

Den laveste kWh-prisen fredag blir mellom klokken 20 og 21 i Nord- og Midt-Norge, da på 0,12 kroner. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 1,12 kroner.

Onsdag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 2,06 og 0,14 kroner per kWh. Samme dag i fjor var den på 1,04 og 0,35 kroner per kWh.