Disse trønderske bedriftene kan bli rammet av streik