Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nordmenn la igjen 2,1 milliarder kroner på grensehandel i årets tre første måneder. Det er resultatet av om lag en million grensehandelsturer.

Det er naturligvis en økning fra de to pandemiårene: i første kvartal 2021 estimerte SSB grensehandelen i første kvartal til 20 millioner kroner, men da var det strenge restriksjoner på trafikken over grensa i hele perioden.

Hver handletur er like stor som før

I 2020, da mesteparten av mars ble preget av koronapandemien og nedstengingen av Norge, endte grensehandelen i første kvartal på 1,7 milliarder kroner.

I 2019, det seneste normalåret, endte handelen over grensa på 3,9 milliarder kroner i samme periode, med to millioner turer.

Summen nordmenn handler for når de reiser over grensa, er imidlertid den samme som før: drøyt 2.000 kroner i gjennomsnitt per tur.

Samtidig viser varehandelsindeksen at omsetningsvolumet i norsk dagligvarebransje faller i mars i takt med økende grensehandel.

NHO krever tiltak

Dette er ikke NHO fornøyd med.

– Vi ser nå i realiteten en storstilt eksport av arbeidsplasser ut av landet. Nå må regjeringen levere på det de har lovet i Hurdalsplattformen og i møter med oss, nemlig tiltak for å bremse denne negative utviklingen for norske bedrifter og arbeidsplasser, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel i en pressemelding.

Hun peker på at både NHO og Handel og Kontor har bedt om at regjeringen setter ned et utvalg med partene som skal foreslå konkrete tiltak for å bremse opp grensehandelen.