Skal bygge nytt lakseslakteri til 620 millioner

foto