Totalt falt volumet av forbrukslån til norske kunder med 11,2 prosent i 2021, fra 92,7 milliarder kroner ved utgangen av 2020 til 82,4 milliarder kroner ved utgangen av 2021. Justert for foretakenes salg av misligholdte lån var nedgangen 6,3 prosent, skriver Finanstilsynet.

Ifølge rapporten var misligholdsandelen for forbrukslån til norske kunder 11,2 prosent ved utgangen av 2021, mot 13,3 prosent foregående år. For norske banker som har spesialisert seg på forbrukslån, var misligholdsandelen 15,9 prosent, ned fra 19,3 prosent ved utgangen av 2020.

Tall fra Gjeldsregisteret, som omfatter usikrede lån og enkelte andre typer lån til privatpersoner i Norge, viser at det samlede utlånsvolumet var 3,1 milliarder kroner (2,0 prosent) lavere ved utgangen av mars 2022 enn ett år tidligere.

Antall inkassosaker knyttet til forbruksgjeld utgjorde 10,7 prosent av samlet antall saker til inndrivelse hos alle inkassoforetak i Norge ved utgangen av 2021.