– Høyt skolefravær svekker sjansen for sommerjobb

foto